EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Product

HOT
Máy tính CPU i5 3470, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i5 3470, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,400,000 VND
HOT
Máy tính CPU i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,400,000 VND
HOT
Máy tính CPU i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,900,000 VND
HOT
Máy tính CPU i7 2600, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính CPU i7 2600, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 3,900,000 VND
HOT
Máy tính CPU i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Price: 5,400,000 VND
HOT
Máy tính CPU i7 3770, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i7 3770, Ram 4G, SSD 120G

Price: 4,900,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i3 3220 , ram 8G, SSD 128G, VGA GT 730 2G hoặc GTX 650 1G

Máy tính Gaming i3 3220 , ram 8G, SSD 128G, VGA GT 730 2G hoặc GTX 650 1G

Price: 3,900,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 128G, hdd 250G,VGA 730 2G hoặc 650 1G

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 128G, hdd 250G,VGA 730 2G hoặc 650 1G

Price: 4,500,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Price: 5,900,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i3 4150, ram 8G, ssd 128G, VGA 730 2G D5 hoặc 650 1G

Máy tính Gaming i3 4150, ram 8G, ssd 128G, VGA 730 2G D5 hoặc 650 1G

Price: 4,500,000 VND
HOT
Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA 750TI 2G

Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA 750TI 2G

Price: 6,400,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i7 2600, ram 16G, ssd 240G, VGA 1050 2G

Máy tính Gaming i7 2600, ram 16G, ssd 240G, VGA 1050 2G

Price: 6,900,000 VND