EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

HOT
Dell 3020 i5 4570, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Dell 3020 i5 4570, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Giá: 4,900,000 VND
HOT
Dell 3020 i7 4770, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Dell 3020 i7 4770, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Giá: 5,200,000 VND
HOT
Dell 3020 i7 4770, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Dell 3020 i7 4770, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Giá: 5,500,000 VND
HOT
Dell 3050 i7 6700, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Dell 3050 i7 6700, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Giá: 6,500,000 VND
HOT
Dell 3050 i3 6100, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Dell 3050 i3 6100, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Giá: 5,000,000 VND
HOT
Dell 3050 i5 6500, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Dell 3050 i5 6500, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Giá: 5,500,000 VND
HOT
Dell 3050 i5 6500, ram 4G, ssd 128G, LCD 19in

Dell 3050 i5 6500, ram 4G, ssd 128G, LCD 19in

Giá: 5,000,000 VND
HOT
Dell 3050 i3 6100, ram 4G, ssd 128G, LCD 19in

Dell 3050 i3 6100, ram 4G, ssd 128G, LCD 19in

Giá: 4,500,000 VND
HOT
Dell 3050 G4400, ram 4G, ssd 128G, LCD 19in

Dell 3050 G4400, ram 4G, ssd 128G, LCD 19in

Giá: 4,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,600,000 VND