EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 3,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Dell 3020 G3220, Ram 4G, HDD 250G, LCD 19in

Dell 3020 G3220, Ram 4G, HDD 250G, LCD 19in

Giá: 2,500,000 VND
HOT
Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Giá: 2,700,000 VND
HOT
Dell 3020 i3 4150, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Dell 3020 i3 4150, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Dell 3020 i3 4150, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Dell 3020 i3 4150, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Dell 3020 i5 4570, Ram 16G, SSD 512G, LCD 19in

Dell 3020 i5 4570, Ram 16G, SSD 512G, LCD 19in

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Dell 3020 i5 4570, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Dell 3020 i5 4570, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Giá: 3,300,000 VND
HOT
Dell 3020 i7 4770, Ram 16G, SSD 512G, LCD 19in

Dell 3020 i7 4770, Ram 16G, SSD 512G, LCD 19in

Giá: 4,500,000 VND
HOT
Dell 3020 i7 4770, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Dell 3020 i7 4770, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Giá: 4,000,000 VND
HOT
Dell 3050 i7 6700, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Dell 3050 i7 6700, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Giá: 4,800,000 VND
HOT
Dell 3050 i3 6100, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Dell 3050 i3 6100, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Giá: 3,300,000 VND