EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,700,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100T, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100T, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,700,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 4,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 5,000,000 VND
HOT
Dell 3020 G3220, Ram 4G, HDD 250G, LCD 19in

Dell 3020 G3220, Ram 4G, HDD 250G, LCD 19in

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Giá: 3,000,000 VND