EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 3770, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 3770, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 4,300,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,500,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,900,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 4,300,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i7 3770, Ram 4G, SSD 240G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i7 3770, Ram 4G, SSD 240G

Giá: 5,000,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 3470, Ram 4G, SSD 240G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 3470, Ram 4G, SSD 240G

Giá: 3,300,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 3220, Ram 4G, SSD 240G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 3220, Ram 4G, SSD 240G

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 2,500,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 2120, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 2120, Ram 4G, Hdd 250G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF, G2020 2.9Ghz, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, G2020 2.9Ghz, Ram 4G, Hdd 250G

Giá: 1,800,000 VND
DELL E7440 I5 4300, RAM 4G, SSD 128G MSATA2

DELL E7440 I5 4300, RAM 4G, SSD 128G MSATA2

Giá: 6,500,000 VND