EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Sản phẩm

HOT
Máy tính Dell 7010 i3 2120, ram 4G, SSD 120G

Máy tính Dell 7010 i3 2120, ram 4G, SSD 120G

Giá: 1,300,000 VND
HOT
Máy tính bộ Dell 7010 i3 3220, ram 8g, ssd 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i3 3220, ram 8g, ssd 240G

Giá: 1,600,000 VND
HOT
Máy tính bộ Dell 7010 i5 3470, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i5 3470, ram 8G, SSD 240G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy tính bộ Dell 7010 i7 2600, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i7 2600, ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy tính bộ Dell 7010 i7 3770, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i7 3770, ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,200,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,300,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 3,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 4,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 4,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3240, Ram 4G, HDD 250G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3240, Ram 4G, HDD 250G

Giá: 1,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,600,000 VND

GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG

Có rất nhiều biến thể của mà bạn có thể tìm thấy, nhưngđa sốđược biếnđổi bằng cách thêm các yếu tố hài hước, các từ ngẫu nhiên có khi không có vẻ gì là có ý nghĩa

Tin Tức & Sự kiện