EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Bộ Dell

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 3770, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 3770, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 4,500,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff  i5 3470, Ram  4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 3470, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,200,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 3220, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 3220, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 2,800,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 2600, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 2600, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 4,500,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 2400, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 2400, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,400,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 2120, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 2120, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,200,000 VND
NEW
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 3220, Ram 4G, SSD 240G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 3220, Ram 4G, SSD 240G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,500,000 VND
NEW
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 3470, Ram 4G, SSD 240G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 3470, Ram 4G, SSD 240G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,800,000 VND
NEW
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 3770, Ram 4G, SSD 240G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 3770, Ram 4G, SSD 240G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 5,200,000 VND
NEW
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 2600, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 2600, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 4,100,000 VND
NEW
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 2400, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 2400, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,000,000 VND