EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

HOT
Máy tính Dell 7010 i3 2120, ram 4G, SSD 120G

Máy tính Dell 7010 i3 2120, ram 4G, SSD 120G

Giá: 1,300,000 VND
HOT
Máy tính bộ Dell 7010 i3 3220, ram 8g, ssd 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i3 3220, ram 8g, ssd 240G

Giá: 1,600,000 VND
HOT
Máy tính bộ Dell 7010 i5 3470, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i5 3470, ram 8G, SSD 240G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy tính bộ Dell 7010 i7 2600, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i7 2600, ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy tính bộ Dell 7010 i7 3770, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i7 3770, ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,200,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 9700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 9700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 6,900,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 9400, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 9400, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,700,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 9100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 9100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,800,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 5,300,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 8400, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 8400, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,000,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,500,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 G5400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3470 G5400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 2,800,000 VND