EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy Gaming i7 4790s, ram 16G, ssd 240G, VGA RX 580 8G

Máy Gaming i7 4790s, ram 16G, ssd 240G, VGA RX 580 8G

Giá: 6,500,000 VND
Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 580 8G

Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 580 8G

Giá: 4,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G1840, Ram 4G, HDD 250G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G1840, Ram 4G, HDD 250G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3250, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3250, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,200,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 3,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 3,200,000 VND