EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Product

HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF, G2020 2.9Ghz, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, G2020 2.9Ghz, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,000,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 2120, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 2120, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,300,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 320G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 320G

Price: 2,800,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, Hdd 500G

Price: 3,900,000 VND
HOT
Máy bộ tính HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, SSD 240G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy bộ tính HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, SSD 240G ( Chưa bao gồm màn hình )

Price: 3,000,000 VND
HOT
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i7 3770, Ram 4G, SSD 240G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i7 3770, Ram 4G, SSD 240G

Price: 5,200,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Price: 4,600,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,000,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Price: 2,600,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 3770, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 3770, Ram 4G, Hdd 500G

Price: 4,600,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Price: 3,000,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Price: 2,500,000 VND