EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Product

Máy tính Xeon E5 2689, ram 32G, ssd 120G, hdd 500G, VGA 570 4G

Máy tính Xeon E5 2689, ram 32G, ssd 120G, hdd 500G, VGA 570 4G

Price: 8,900,000 VND
Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 750ti 2G

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 750ti 2G

Price: 7,200,000 VND
Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 1060 3G

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 1060 3G

Price: 8,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 240G

Price: 8,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i5 6500T, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i5 6500T, Ram 8G, SSD 240G

Price: 6,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 240G

Price: 5,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i7 6700, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i7 6700, Ram 4G, SSD 120G

Price: 8,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i5 6500T, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i5 6500T, Ram 4G, SSD 120G

Price: 5,300,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 120G

Price: 4,700,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 240G

Price: 6,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G

Price: 4,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G

Price: 3,900,000 VND