EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Product

Máy Gaming i7 4790s, ram 16G, ssd 240G, VGA RX 580 8G

Máy Gaming i7 4790s, ram 16G, ssd 240G, VGA RX 580 8G

Price: 6,500,000 VND
Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 580 8G

Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 580 8G

Price: 4,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G1840, Ram 4G, HDD 250G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G1840, Ram 4G, HDD 250G

Price: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3250, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3250, Ram 4G, SSD 128G

Price: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 128G

Price: 2,300,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G

Price: 2,700,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 128G

Price: 2,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G

Price: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4790s, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4790s, Ram 16G, SSD 512G

Price: 4,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4790s, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4790s, Ram 8G, SSD 240G

Price: 3,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Price: 2,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Price: 3,000,000 VND