EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Product

Máy tính bộ Dell 7010 i7 3770, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i7 3770, ram 8G, SSD 240G

Price: 2,400,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 i7 2600, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i7 2600, ram 8G, SSD 240G

Price: 2,200,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 i5 3470, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i5 3470, ram 8G, SSD 240G

Price: 2,000,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 i5 2400, ram 8G, SSD 120G

Máy tính bộ Dell 7010 i5 2400, ram 8G, SSD 120G

Price: 1,800,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 i3 3220, ram 8g, ssd 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i3 3220, ram 8g, ssd 240G

Price: 1,800,000 VND
Máy tính Dell 7010 i3 2120, ram 4G, SSD 120G

Máy tính Dell 7010 i3 2120, ram 4G, SSD 120G

Price: 1,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Price: 1,800,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Price: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Price: 2,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Price: 2,300,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Price: 2,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Price: 3,600,000 VND