EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Product

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Price: 5,400,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,900,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,300,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, HDD 500G

Price: 5,200,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, HDD 500G

Price: 3,700,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, HDD 500G

Price: 3,100,000 VND
Máy Gaming i5 4590, ram 16G, ssd 128G, hdd 500G VGA 1060 3G

Máy Gaming i5 4590, ram 16G, ssd 128G, hdd 500G VGA 1060 3G

Price: 7,900,000 VND
Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Price: 5,900,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Price: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Price: 5,400,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Price: 2,200,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Price: 2,800,000 VND