EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Product

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 730 2G D5

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 730 2G D5

Price: 4,000,000 VND

Price: 6,300,000 VND
Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, SSD 120G, VGA 730 2G

Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, SSD 120G, VGA 730 2G

Price: 3,000,000 VND

Price: 5,200,000 VND

Price: 1,600,000 VND

Price: 1,000,000 VND

Price: 1,500,000 VND

Price: 1,500,000 VND
Philip 22in

Philip 22in

Price: 1,200,000 VND
LCD 19” Dell E1916HV

LCD 19” Dell E1916HV

Price: 1,750,000 VND
LCD 20” Dell E2016HV

LCD 20” Dell E2016HV

Price: 1,930,000 VND
LCD 22” Dell E2216HV

LCD 22” Dell E2216HV

Price: 2,385,000 VND