EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Sản phẩm

HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Price: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Price: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Price: 2,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Price: 2,300,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Price: 2,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Price: 3,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 256G

Price: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Price: 3,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Price: 4,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 256G

Price: 4,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 16G, SSD 512G

Price: 4,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3240, Ram 4G, HDD 250G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3240, Ram 4G, HDD 250G

Price: 1,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G

Price: 1,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 128G

Price: 1,700,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 256G

Price: 1,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 16G, SSD 512G

Price: 2,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 256G

Price: 2,300,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G

Price: 3,400,000 VND

Solution

Có rất nhiều biến thể của mà bạn có thể tìm thấy, nhưngđa sốđược biếnđổi bằng cách thêm các yếu tố hài hước, các từ ngẫu nhiên có khi không có vẻ gì là có ý nghĩa

News & Event