EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Một số tính năng mới trên phền mềm IVMS4500 (v4.3build20160126)

Hỗ trợ luồng chuyển mã từ NVR trong chế độ Remote Playback
<%=title %>

Comming soon...

Other News