EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Bộ Máy Tính Bàn

Dell 3050 i7 7700, ram 16G, ssd 512G, LCD 19in

Dell 3050 i7 7700, ram 16G, ssd 512G, LCD 19in

Price: 6,000,000 VND
Dell 3050 i7 7700, ram 8G, ssd 256G, LCD 19in

Dell 3050 i7 7700, ram 8G, ssd 256G, LCD 19in

Price: 5,500,000 VND
HOT
Dell 3020 G3220, Ram 4G, HDD 250G, LCD 19in

Dell 3020 G3220, Ram 4G, HDD 250G, LCD 19in

Price: 2,800,000 VND
HOT
Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Price: 3,000,000 VND
HOT
Dell 3020 i3 4150, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Dell 3020 i3 4150, Ram 4G, SSD 128G, LCD 19in

Price: 3,100,000 VND
HOT
Dell 3020 i3 4150, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Dell 3020 i3 4150, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Price: 3,300,000 VND
HOT
Dell 3020 i5 4570, Ram 16G, SSD 512G, LCD 19in

Dell 3020 i5 4570, Ram 16G, SSD 512G, LCD 19in

Price: 4,000,000 VND
HOT
Dell 3020 i5 4570, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Dell 3020 i5 4570, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Price: 3,500,000 VND
HOT
Dell 3020 i7 4770, Ram 16G, SSD 512G, LCD 19in

Dell 3020 i7 4770, Ram 16G, SSD 512G, LCD 19in

Price: 4,500,000 VND
HOT
Dell 3020 i7 4770, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Dell 3020 i7 4770, Ram 8G, SSD 240G, LCD 19in

Price: 4,000,000 VND
HOT
Dell 3050 i7 6700, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Dell 3050 i7 6700, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Price: 5,000,000 VND
HOT
Dell 3050 i3 6100, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Dell 3050 i3 6100, ram 8G, ssd 240G, LCD 19in

Price: 3,800,000 VND