EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Tính Gaming

Price: 5,200,000 VND
Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, SSD 120G, VGA 730 2G

Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, SSD 120G, VGA 730 2G

Price: 3,000,000 VND

Price: 6,300,000 VND
Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 128G, VGA 730 2G D5

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 128G, VGA 730 2G D5

Price: 4,000,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Price: 5,400,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Price: 6,500,000 VND
Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Price: 5,900,000 VND
Máy Gaming i5 4590, ram 16G, ssd 128G, hdd 500G VGA 1060 3G

Máy Gaming i5 4590, ram 16G, ssd 128G, hdd 500G VGA 1060 3G

Price: 7,900,000 VND
Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 1060 3G

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 1060 3G

Price: 8,500,000 VND
Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 750ti 2G

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 750ti 2G

Price: 7,200,000 VND