EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Tính Gaming

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 750ti 2G

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 750ti 2G

Price: 7,200,000 VND
Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 1060 3G

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 128G, hdd 500G, VGA 1060 3G

Price: 8,500,000 VND
Máy Gaming i5 4590, ram 16G, ssd 128G, hdd 500G VGA 1060 3G

Máy Gaming i5 4590, ram 16G, ssd 128G, hdd 500G VGA 1060 3G

Price: 7,900,000 VND
Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Price: 5,900,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Price: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Price: 5,400,000 VND
Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 730 2G D5

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 730 2G D5

Price: 4,000,000 VND

Price: 6,300,000 VND
Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, SSD 120G, VGA 730 2G

Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, SSD 120G, VGA 730 2G

Price: 3,000,000 VND

Price: 5,200,000 VND