EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Tính Gaming

HOT
Máy tính Gaming i3 3220 , ram 8G, SSD 120G, VGA 730 2G

Máy tính Gaming i3 3220 , ram 8G, SSD 120G, VGA 730 2G

Price: 4,500,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 730 2G

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 730 2G

Price: 4,900,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Price: 6,500,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i3 4150, ram 8G, ssd 120G, VGA 730 2G D5

Máy tính Gaming i3 4150, ram 8G, ssd 120G, VGA 730 2G D5

Price: 4,900,000 VND
HOT
Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA 750TI 2G

Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA 750TI 2G

Price: 6,900,000 VND
HOT
Máy tính Gaming i7 2600, ram 16G, ssd 240G, VGA 1050 2G

Máy tính Gaming i7 2600, ram 16G, ssd 240G, VGA 1050 2G

Price: 8,800,000 VND
HOT
Máy Gaming i7 4770, ram 16G, ssd 240G,VGA 1050ti 4G

Máy Gaming i7 4770, ram 16G, ssd 240G,VGA 1050ti 4G

Price: 10,900,000 VND
HOT
Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Price: 7,900,000 VND
HOT
Máy tính Giả Lập Cày Game Mobi VLTK -MU 8-10 acc

Máy tính Giả Lập Cày Game Mobi VLTK -MU 8-10 acc

Price: 7,900,000 VND
HOT
Máy tính Giả Lập Cày Game Mobi VLTK -MU 8-12 acc

Máy tính Giả Lập Cày Game Mobi VLTK -MU 8-12 acc

Price: 9,600,000 VND