EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,300,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 3,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 4,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 4,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3240, Ram 4G, HDD 250G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3240, Ram 4G, HDD 250G

Giá: 1,500,000 VND