EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy Tính Bộ HP 400G3  G4400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ HP 400G3 G4400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G1840, Ram 4G, HDD 250G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G1840, Ram 4G, HDD 250G

Giá: 1,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,700,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,200,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 3,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,300,000 VND