EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 5,400,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,900,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,300,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, HDD 500G

Giá: 5,200,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, HDD 500G

Giá: 3,700,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, HDD 500G

Giá: 3,100,000 VND
Máy Gaming i5 4590, ram 16G, ssd 128G, hdd 500G VGA 1060 3G

Máy Gaming i5 4590, ram 16G, ssd 128G, hdd 500G VGA 1060 3G

Giá: 7,900,000 VND
Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Giá: 5,900,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Giá: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Giá: 5,400,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 2,200,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 2,800,000 VND