EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 9700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 9700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 6,600,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 9400, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 9400, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 9100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 9100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,600,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 5,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 8400, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 8400, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3470 G5400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3470 G5400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,100,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,900,000 VND