EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Product

Máy tính Gaming i3 4150, ram 8G, ssd 120G, VGA 730 2G D5

Máy tính Gaming i3 4150, ram 8G, ssd 120G, VGA 730 2G D5

Price: 4,900,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Price: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i3 2100 , ram 4G, SSD 120G, VGA 710 1G

Máy tính Gaming i3 2100 , ram 4G, SSD 120G, VGA 710 1G

Price: 3,600,000 VND

Price: 7,200,000 VND
Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 120G, VGA 730 2G

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 120G, VGA 730 2G

Price: 4,700,000 VND
Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA 750TI 2G

Máy Gaming i5 4570, ram 8G, ssd 240G, VGA 750TI 2G

Price: 7,800,000 VND
Máy Gaming i7 4770, ram 8G, ssd 240G,VGA 1050 2G

Máy Gaming i7 4770, ram 8G, ssd 240G,VGA 1050 2G

Price: 8,900,000 VND
Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy Gaming i3 9100f, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Price: 7,900,000 VND
Máy tính Giả Lập Cày Game Mobi VLTK -MU

Máy tính Giả Lập Cày Game Mobi VLTK -MU

Price: 9,600,000 VND
HOT
PC Pentium G2020, Ram 4G, Hdd 250G

PC Pentium G2020, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,000,000 VND
HOT
PC Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 250G

PC Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,800,000 VND
HOT
PC Core i7 2600, Ram 4G, Hdd 250G

PC Core i7 2600, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 3,900,000 VND