EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Tính Bộ Hp

Máy tính bộ HP 6300 SFF, G2020 2.9Ghz, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, G2020 2.9Ghz, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,500,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 2100, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 2100, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,800,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 3,300,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 2100, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i3 2100, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,200,000 VND

Price: 3,600,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, Hdd 500G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, Hdd 500G

Price: 4,400,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính bộ HP 6300 SFF Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Price: 5,000,000 VND