EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Tính Bộ Hp

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Petium G5400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Petium G5400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 3,500,000 VND
Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 6,500,000 VND
Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i5 8500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i5 8500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,800,000 VND
Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,000,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 4,300,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 16G, SSD 512256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 16G, SSD 512256G

Giá: 3,200,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,800,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,700,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,400,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  G4400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ HP 400G3 G4400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 1,800,000 VND