EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Tính Văn Phòng

HOT
Máy tính CPU G2020, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính CPU G2020, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,000,000 VND
HOT
Máy tính CPU i3 2100, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính CPU i3 2100, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,300,000 VND
HOT
Máy tính CPU i5 2400, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính CPU i5 2400, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 2,800,000 VND
HOT
Máy tính CPU  i3 3220, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i3 3220, Ram 4G, SSD 120G

Price: 2,800,000 VND
HOT
Máy tính CPU i5 3470, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i5 3470, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,400,000 VND
HOT
Máy tính CPU i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,400,000 VND
HOT
Máy tính CPU i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Price: 3,900,000 VND
HOT
Máy tính CPU i7 2600, Ram 4G, Hdd 250G

Máy tính CPU i7 2600, Ram 4G, Hdd 250G

Price: 3,900,000 VND
HOT
Máy tính CPU i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Price: 5,400,000 VND
HOT
Máy tính CPU i7 3770, Ram 4G, SSD 120G

Máy tính CPU i7 3770, Ram 4G, SSD 120G

Price: 4,900,000 VND