EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Product

Máy Gaming i7 4570s, ram 16G, ssd 240G, VGA Rx 580 8G

Máy Gaming i7 4570s, ram 16G, ssd 240G, VGA Rx 580 8G

Price: 7,900,000 VND
Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Price: 5,900,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Price: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Price: 5,400,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 3770, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 3770, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Price: 4,500,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff  i5 3470, Ram  4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 3470, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Price: 3,200,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 3220, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 3220, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Price: 2,800,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 2600, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 2600, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Price: 4,500,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 2400, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 2400, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Price: 3,400,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 2120, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 2120, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Price: 3,200,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G ( chưa bao gồm Màn hình )

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G ( chưa bao gồm Màn hình )

Price: 2,600,000 VND
Máy bộ tính HP 6300 SFF, Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy bộ tính HP 6300 SFF, Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Price: 3,000,000 VND