EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy Gaming i5 4570s, ram 16G, ssd 240G, VGA Rx 580 8G

Máy Gaming i5 4570s, ram 16G, ssd 240G, VGA Rx 580 8G

Giá: 7,900,000 VND
Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Giá: 5,900,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Giá: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Giá: 5,400,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 3770, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 3770, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 4,500,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff  i5 3470, Ram  4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 3470, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,200,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 3220, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 3220, Ram 4G, HDD 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 2,800,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 2600, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i7 2600, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 4,500,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 2400, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i5 2400, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,400,000 VND
Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 2120, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy tính bộ Dell 7010 Sff i3 2120, Ram 4G, SSD 120G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,200,000 VND
Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G ( chưa bao gồm Màn hình )

Máy tính bộ HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G ( chưa bao gồm Màn hình )

Giá: 2,600,000 VND
Máy bộ tính HP 6300 SFF, Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Máy bộ tính HP 6300 SFF, Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G ( Chưa bao gồm màn hình )

Giá: 3,000,000 VND