EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy Tính Bộ Dell 3060 SFF Core i7 9700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3060 SFF Core i7 9700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 6,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3060 SFF Core i5 9400, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3060 SFF Core i5 9400, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3060 sff Core i3 9100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3060 sff Core i3 9100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,600,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3060 sff Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3060 sff Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 5,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3060 sff Core i5 8400, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3060 sff Core i5 8400, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,800,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3060 sff Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3060 sff Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,300,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3060 sff G5400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3060 sff G5400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,300,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,800,000 VND