EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Intel Thế Hệ 6

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 4,300,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 16G, SSD 512256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 16G, SSD 512256G

Giá: 3,200,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,800,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,700,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,400,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  G4400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ HP 400G3 G4400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 1,800,000 VND