EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Dell 7010

HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i5 3470, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i5 3470, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i3 3220, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i3 3220, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,300,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i7 3770, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7010 Core i7 3770, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 3,500,000 VND