EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Gaming

Máy Gaming i5 4570s, ram 16G, ssd 240G, VGA Rx 580 8G

Máy Gaming i5 4570s, ram 16G, ssd 240G, VGA Rx 580 8G

Giá: 7,900,000 VND
Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Máy Gaming i5 4570s, ram 8G, ssd 240G, VGA Rx 560 4G

Giá: 5,900,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Giá: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA RX 560 4G

Giá: 5,400,000 VND
Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 730 2G D5

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 730 2G D5

Giá: 4,600,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Giá: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, HDD 250G, VGA 730 2G

Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, HDD 250G, VGA 730 2G

Giá: 3,000,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Giá: 5,400,000 VND