EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Dell 3050 i7 7700, ram 16G, ssd 512G, LCD 19in

Dell 3050 i7 7700, ram 16G, ssd 512G, LCD 19in

Giá: 6,000,000 VND
Dell 3050 i7 7700, ram 8G, ssd 256G, LCD 19in

Dell 3050 i7 7700, ram 8G, ssd 256G, LCD 19in

Giá: 5,500,000 VND
Màn hình 24 in VE2421W

Màn hình 24 in VE2421W

Giá: 1,890,000 VND
Máy Tính Bộ HP 800 G4 Petium G5400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Petium G5400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 3,500,000 VND
Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 6,500,000 VND
Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i5 8500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i5 8500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,800,000 VND
Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 800 G4 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,000,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 4,300,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 16G, SSD 512256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 16G, SSD 512256G

Giá: 3,200,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i7 6700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,800,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i5 6500, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,700,000 VND
Máy Tính Bộ HP 400G3  Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ HP 400G3 Core i3 6100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,400,000 VND