EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 9700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 9700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 6,900,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 9400, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 9400, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,700,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 9100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 9100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,800,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i7 8700, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 5,300,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 8400, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i5 8400, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 4,000,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3470 Core i3 8100, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,500,000 VND
sale off
Máy Tính Bộ Dell 3470 G5400, Ram 8G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3470 G5400, Ram 8G, SSD 128G

Giá: 2,800,000 VND
sale off
Máy tính bộ Dell 7010 i7 3770, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i7 3770, ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,400,000 VND
sale off
Máy tính bộ Dell 7010 i7 2600, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i7 2600, ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,200,000 VND
sale off
Máy tính bộ Dell 7010 i5 3470, ram 8G, SSD 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i5 3470, ram 8G, SSD 240G

Giá: 2,000,000 VND
sale off
Máy tính bộ Dell 7010 i5 2400, ram 8G, SSD 120G

Máy tính bộ Dell 7010 i5 2400, ram 8G, SSD 120G

Giá: 1,800,000 VND
sale off
Máy tính bộ Dell 7010 i3 3220, ram 8g, ssd 240G

Máy tính bộ Dell 7010 i3 3220, ram 8g, ssd 240G

Giá: 1,800,000 VND