EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

News & Event

Detail
Urgently planned slaughter cattle and poultry
Tính đến hết tháng 6/2012, cả nước còn 6 địa phương chưa triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm là Yên Bái, Nam...
0
Detail
Introduction of the company Endless
Qua bài viết này, chúng ta sẽ tham khảo các phần trên Galileo và nhiệm vụ cụ thể của từng phần. Đây là phần căn bản nhất mà bạn bắt buộc phải đọc. Vì...
0