EN VN
Hotline 24/7
0919691515 (Mr.Quang)

Máy Tính Bộ Dell

HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 G3220, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,700,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 1,800,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 2,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 2,400,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G

Giá: 3,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 256G

Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 256G

Giá: 3,000,000 VND