EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Thế Hệ 6

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 8,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i5 6500T, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i5 6500T, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 6,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 5,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i7 6700, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i7 6700, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 8,000,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i5 6500T, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i5 6500T, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 5,300,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7040 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 4,700,000 VND