EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Thế Hệ 4-5

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, HDD 500G

Giá: 3,100,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, HDD 500G

Giá: 3,700,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, HDD 500G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, HDD 500G

Giá: 5,200,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,300,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,900,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 5,400,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 3,900,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 4,500,000 VND
Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 7020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 6,000,000 VND