EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Dell 3050

HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff  G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff G 4400 , Ram 4G, SSD 128G

Giá: 2,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 4G, SSD 128G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 4G, SSD 128G

Giá: 3,600,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 3,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 5,000,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 4,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 3,500,000 VND
HOT
Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 240G

Máy Tính Bộ Dell 3050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 5,500,000 VND